Προφίλ Εταιρείας

 Η SKOUTA group είναι μια εταιρεία πληροφορικής με παρουσία στην Ελληνική αγορά Συστημάτων υψηλής τεχνολογίας από το 1990. Ο κύριος στόχος των δραστηριοτήτων της SKOUTA GROUP είναι η παροχή Αξιόπιστων Ολοκληρωμένων Μηχανογραφικών Λύσεων, που προέρχονται από μια έμπειρη ομάδα Συμβούλων και αποτελούν διαχρονικές, παραγωγικές και αποδοτικές επενδύσεις και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων-πελατών μας.  
Η SKOUTA group διαθέτει πλήρη εξειδικευμένα τεχνικά τμήματα, με πεπειραμένους Συμβούλους-Τεχνικούς, σε θέματα Hardware και Software, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε συνεχή βάση και μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σύνθετες και απαιτητικές εφαρμογές που να καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
Η SKOUTA group, διασφαλίζει την διαχρονική εύρυθμη λειτουργία των μηχανογραφικών συστημάτων των πελατών της και εγγυάται ταυτόχρονα την απόδοση τους με την ολοκληρωμένη Εκπαίδευση, που μπορεί να τους παρέχει. Επιπλέον αναλαμβάνει υπεύθυνα την πλήρη κάλυψη των συστημάτων από πλευράς Τεχνικής Υποστήριξης και δίνει την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορες μορφές Συμβολαίων Συντήρησης, για την αξιοποίηση των ήδη υπάρχουσων επενδύσεων σε Λογισμικό και Η/Y, καθώς και την δυνατότητα για ON-LINE SUPPORT.
Η SKOUTA group στηρίζει την επιτυχία της στα παρακάτω δυνατά της σημεία: Μακρόχρονη εμπειρία. Τα διευθυντικά στελέχη διαθέτουν κάθε ένας πάνω από 20ετή εμπειρία στο χώρο τους.Ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδευμένο και εφοδιασμένο με την κατάλληλη γνώση, πιστοποιήσεις Microsoft και των μεγαλύτερων Ελληνικών εταιρειών κατασκευής Software εφαρμογών που προδιαγράφουν ηγετική θέση στην αγορά.Συνεργασίες με αξιόπιστους προμηθευτές και τους μεγαλύτερους κατασκευαστές.Υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία και συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικά θέματα.Δυνατό και δυναμικό πελατολόγιο.