Το ERP SG Easy Business υποστηρίζει την σύνδεση εργαλείων Παραγωγικότητας και Ανάλυσης σε πληθώρα αντικειμένων. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με στοιχεία του ERP με στόχο την κάλυψη κάθε είδους ανάγκης της εκάστοτε επιχείρησης, ακόμη και αν έχει μοναδικό τρόπο λειτουργίας, και την βελτίωση της αποδοτικότητας όλων των τμημάτων της που ωφελούνται από την χρήση μηχανοργάνωσης.

Με 15ετή εμπειρία στο χώρο των custom λύσεων μπορούμε να αναλάβουμε την ανάλυση οποιουδήποτε προβλήματος μηχανοργάνωσης της επιχείρησης σας, παρουσιάζοντας λύσεις μέσω του ERP μας και των συνεργαζόμενων εργαλείων.

Παρακάτω εμφανίζονται μερικά από τα σενάρια που έχουν ήδη υλοποιηθεί και πωλούνται ως ανεξάρτητα modules.

Εργαλείο υπολογισμού διαστάσεων, συμβατότητας εξαρτημάτων και κόστους κατασκευής Πολύσπαστων Θυρών

Περισσότερα »

Εργαλείο αντίστροφης παραγωγής. Υπολογίζεται η παραγωγή της ημέρας με βάση τις πωλήσεις παραγόμενων αγαθών που έχουν ήδη γίνει με χρήση συνταγολογίων.

Περισσότερα »